Larger Than Life 雕塑

荷蘭雕塑師 Ron van der Ende 用搜尋番嚟嘅舊木、樹枝,好細緻咁排好每塊木板,再利用木本身唔同嘅紋理、形狀同顏色,將舊木轉化為超巨型,既抽象又極逼真嘅淺浮雕。雕塑師以回收木嘅天然紋理,將日常生活中嘅物件放大,好有寓意同好花心思呢!

 

 

圖片來源:  inhabitat

 

分享
上一篇文章★來自星星的你....
下一篇文章朱古力瘋
喜歡綠色文化,希望把環保概念帶入藝術與設計的工作。剛創立以支持年青藝術家,宣揚綠色生活為主的網站。